Publications

As an author

Translations

Shkenca e pasurimit: Si të bëhesh i pasur e i suksesshën përmes mendimit krijues – (The scince of getting rich, Wallace D Wattles) Albanian translation

As an editor

Sikur të isha djalë, Haki Stërmilli

Vallja: Reigen,  Arthur Schnitzler – Translated by Loreta Schillok

Fletëhyrje për në varr: Shënime për s’di se çfarë dreq vepre letrare – Arbër Ahmetaj

As a publisher

RL Books – A non-profit imprint

Revista Letrare – the oldest literary magazine in the Albanian Language